Studia podyplomowe w zakresie zarządzanie projektami „Project Management”

Zdobądź wiedzę, umiejętności i kompetencje Project Managera bezpośrednio od ekspertów i praktyków!

 

AUTORSKI PROGRAM UMK I PMI PC

Opis studiów

PATRONAT

PROGRAM I DYPLOM

Efektywne zarządzanie przedsięwzięciami strategicznymi i operacyjnymi w instytucjach, przedsiębiorstwach i organizacjach, jest warunkiem budowania przewagi konkurencyjnej, sprawnego wdrażania innowacji czy poprawy efektywności.

Autorski program zarządzania projektami, realizowany we współpracy z Project Management Institute Poland Chapter (PMI PC) dostarczy osobom realizującym projekty lub zamierzającym rozpocząć pracę w tym zakresie praktyczną wiedzę w kluczowych obszarach zarządzania projektami oraz umożliwi zdobycie umiejętności skutecznego stosowania profesjonalnych narzędzi oraz tradycyjnych i zwinnych metod zarządzania.

Naszą przewagą konkurencyjną jest prezentacja metodyki i narzędzi zarządzania projektami z uwzględnieniem szerszego kontekstu biznesowego działalności, w szczególności integracji działań projektowych ze strategią jednostki, ograniczeń i potencjałów wynikających z jej organizacji oraz jej zasobów finansowych, relacyjnych i ludzkich.

Modułowy program oparty na wiedzy eksperckiej i doświadczeniu Partnerów realizowany jest w interaktywnej formie warsztatów i symulacyjnych gier biznesowych oraz prezentacjach „best practices”. Zajęcia prowadzone są przez osoby realizujące od wielu lat projekty biznesowe, informatyczne, i in. (również międzynarodowe).

Uczestnicy otrzymują dyplom ukończenia studiów podyplomowych UMK  oraz świadectwo PMI PC w języku polskim i angielskim.

PARTNERZY

DLA KOGO?

Te studia są dla Ciebie jeśli chcesz pozyskać lub rozwinąć kompetencje w zakresie projektowania procesów zarządzania projektami, skutecznego zarządzania ryzykiem, jakością i efektywnością projektów niezbędnych do skutecznego pełnienia funkcji takich jak:

  • Doradca w zakresie wdrażania procesów zarządzania projektami,
  • Project Manager, Scrum Master, PMO Specialist,
  • Kierownik działu/wydziału/zakładu.

Moduły

0
Modułów
0
Przedmiotów
0
Godzin zajęć dydaktycznych
0
Punktów ECTS

Moduły kształcenia Przedmioty
Moduł kształcenia

I PROJEKTY W SYSTEMIE ZARZĄDZANIA ORGANIZACJI

 

Wprowadzenie do zarządzania projektami
Zagadnienia prawne i finansowe w projektach
Tradycyjne a zwinne zarządzanie projektami
Uzasadnienie biznesowe i ocena efektywności przedsięwzięć
Moduł kształcenia

II ORGANIZACJA I PLANOWANIE PROJEKTU

Identyfikacja i angażowanie Interesariuszy
Planowanie zakresu, czasu i zasobów projektu
Ryzyko w projekcie
Moduł kształcenia

III REALIZACJA I KONTROLA PROJEKTU

 

Zarządzanie jakością w projekcie
Lean management w projektach
Skuteczna komunikacja i zarządzanie konfliktem
Motywacja i organizacja pracy zespołu projektowego
Zarządzanie zmianą w projekcie
Pomiar i raportowanie dokonań
Moduł kształcenia

IV ZAMYKANIE PROJEKTU

Ocena projektu i analiza doświadczeń
Dobre praktyki w zarządzaniu projektami
Moduł kształcenia

V ZAAWANSOWANE METODY I NARZĘDZIA PROJEKTOWE

Projekty zwinne – SCRUM/AGILE
Narzędzia informatyczne kierownika projektu
Przywództwo i Zarządzanie 3.0+
Design thinking
Moduł kształcenia

VI Seminarium dyplomowe

 

Seminarium dyplomowe

 

Egzamin pisemny końcowy

Project Management edycja Toruń

Rekrutacja

TERMIN I MIEJSCE SKŁADANIA DOKUMENTÓW

Termin rozpoczęcia studiów: semestr zimowy roku akademickiego 2019/2020

Termin i miejsce składania dokumentów: 20 maja – 14 października 2019 r. w dziekanacie Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu,, ul. Gagarina 13a, pokój nr 41

Kontakt: W przypadku pytań prosimy o kontakt z Panią mgr Niną Żwak pod numerem telefonu: +48 56 611 47 66, e-mail: ninazwak@umk.pl

ADRESACI STUDIÓW PODYPLOMOWYCH

Absolwenci studiów wyższych (magisterskie, licencjackie lub inżynierskie) zatrudnieni na stanowiskach kierowniczych, przedsiębiorcy oraz osoby pragnące doskonalić kompetencje i umiejętności menedżerskie.

WARUNKI KWALIFIKACJI

ukończony I stopień studiów wyższych (licencjat)
o przyjęciu na studia decyduje kolejność zgłoszeń

WYMAGANE DOKUMENTY

  • Podanie 
  • odpis dyplomu ukończenia studiów

OPŁATA

4600 PLN (1 semestr – 2300 PLN, 2 semestr – 2300 PLN).

Można uzyskać do 80% dofinansowania ze środków Unii Europejskiej. Środki przeznaczone są zarówno dla mikro, małych i średnich przedsiębiorstw. Karta studiów podyplomowych Project Management w Bazie Usług Rozwojowych dostępna jest tutaj.

HARMONOGRAM

Zajęcia odbywają się raz na dwa tygodnie, w piątki (16.45 – 20.00) oraz w soboty (9.00 – 16.00) na Wydziale Nauk Ekonomicznych i Zarządzania Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu, Toruń, ul. J. Gagarina 13a.

Czas trwania:  2 semestry

Program studiów podyplomowych: program studiów.pdf

Plan studiów podyplomowych: plan studiów.pdf

Project Management edycja Płock

Rekrutacja

TERMIN I MIEJSCE SKŁADANIA DOKUMENTÓW

Termin rozpoczęcia studiów: semestr zimowy roku akademickiego 2019/2020

Termin i miejsce składania dokumentów: 20 maja – 4 października 2019 r. w dziekanacie Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania, ul. Gagarina 13a, pokój nr 45.

Kontakt: W przypadku pytań prosimy o kontakt z Panią mgr Barbarą Polaszek pod numerem telefonu: +48 56 611 46 27, e-mail: barbara.polaszek@umk.pl

ADRESACI STUDIÓW PODYPLOMOWYCH

Absolwenci studiów wyższych (magisterskie, licencjackie lub inżynierskie) zatrudnieni na stanowiskach kierowniczych, przedsiębiorcy oraz osoby pragnące doskonalić kompetencje i umiejętności menedżerskie.

WARUNKI KWALIFIKACJI

ukończony I stopień studiów wyższych (licencjat)
o przyjęciu na studia decyduje kolejność zgłoszeń

WYMAGANE DOKUMENTY

  • Podanie 
  • odpis dyplomu ukończenia studiów

OPŁATA

5650 PLN

HARMONOGRAM

Zajęcia odbywają się raz na dwa tygodnie, w piątki (16.30 – 19.40) oraz w soboty (9.00 – 15.40) w Centrum Edukacji Sp. z o.o., Płock, al. F. Kobylińskiego 25.

Czas trwania:  2 semestry

Program studiów podyplomowych: program studiów.pdf

Plan studiów podyplomowych: plan studiów.pdf

dr hab. Marlena Ciechan-Kujawa, prof. UMK

Kierownik studiów Project Management

• Doświadczony audytor i konsultant biznesowy
• Ekspert z zakresu doskonalenia modeli biznesowych i efektywności zarządzania poprzez rozwiązania controllingowe oraz szeroko rozumiany audyt oraz autorka kilkudziesięciu publikacji dotyczących tych zagadnień
• Autorka nowatorskiego modelu audytu biznesowego umożliwiającego wielowymiarową ocenę organizacji do zdolności kontynuowania działalności w warunkach zrównoważonego rozwoju

Ekspert Zarządzania Projektami

Maciej Koszykowski

Ekspert z zakresu zarządzania projektami i programami, certyfikowany specjalista ds. zarządzania ryzykiem w projektach, konsultant i trener

• Doświadczony w przedsięwzięciach międzynarodowych, rozproszonych i multidyscyplinarnych projektów i programów. Praktyk zarządzania tradycyjnego oraz zwinnego (agile). Doświadczony w nowych technologiach, transformacji cyfrowej, oprogramowaniu sektora automotive, IT service transition, wdrożeniach usług i systemów IT, a także w projektach społecznych sektora not-for-profit.
• Certyfikowany kierownik projektów i programów (PgMP, PMP, PMI-RMP, PSM, AgilePM, PRINCE2, PRINCE2Agile, ITIL, MSP, M_o_R, SixSigma) Mentor i trener.
• Sprawdza się w ratowaniu zagrożonych projektów i wyprowadzaniu ich na pożądany kurs.
• Swoją pasją dzieli się ze studentami jako wykładowca prowadząc zajęcia z zakresu zarządzania projektami i programami. Mentor Kierowników Projektów, którym udaje się rozwinąć profesjonalne ścieżki kariery.
• Oficjalny recenzent oraz kontrybutor międzynarodowych standardów PMI: PMBOK Guide 6th Edition, Standard for Program Management 4th Edition.
• Kierownik Projektu tłumaczenia Kodeksu Etyki i Profesjonalnego Postępowania PMI dostępnego od października 2016 roku. Od 2013 roku związany z Project Management Institute (PMI), członek założyciel PMI Branch Kujawsko-Pomorskie, a także w przeszłości Dyrektor Zarządzający PMI Kujawsko Pomorskie, Członek Zarządu PMI Polska ds. Wolontariuszy, wieloletni asesor Konkursu Projekt Roku (PMI).

Grażyna Potwora

Konsultant LEAN

• Psycholog, politolog, absolwentka zarządzania
• Doświadczony konsultant w dziedzinie lean management
• Project Manager i Senior Expert w projektach optymalizacji procesów w firmach produkcyjnych i usługowych w Unilever, Avon Operations, Hochland, Lajkonik Snacks – Bhalsen, Heinz Polska, PZU, Herbapol Lublin, Forte, Maspex/Lubella, Thermoplast, DB Schenker; Stomil Sanok

Mirosław Dąbrowski

COO / Agile & IT Coach / IT Product Manager / Speaker / Author (fmr developer, BA, UX/UI designer)

• Agile & Lean Coach. Konsultant oraz architekt rozwiązań IT
• Autor narzędzia do badania dojrzałości projektów zwinnych.
• Trener z szerokiego obszaru zarządzania (zarówno tradycyjne oraz zwinne) oraz IT (programowanie, testy, bezpieczeństwo, audyt). Wiodący autor 50 akredytowanych szkoleń. Akredytowany trener PRINCE2, PRINCE2 Agile, MSP, MoP, P3O, ITIL, MoV, M_o_R, AgilePM, OBASHI, ASL2, BiSL i wielu innych standardów.
• Szkolił, coachował zespoły oraz realizował projekty z i dla: ABB, ABC Data, Arvato, Asseco, Atena, Bank BPH, Bank WBK, Capgemini, Codesushi, Comarch, Deutsche Bank Polska, IDEO, Infovide-Matrix, ING, Interia, Kemira, Macoscope, Media-Saturn (Media Markt oraz Saturn), Ministerstwo Finansów, Ministerstwo Sprawiedliwości, Nokia Siemens Networks, Oracle, Orange, PGE, Scania, Sopra Steria, Sygnity, Tieto, Tauron, UBS, Unity, Volvo IT, ZUS i wielu innych.

dr Magdalena Kalińska

Certyfikowany coach oraz trener FRIS®

• Certyfikowany coach, trener z zakresu przywództwa, komunikacji, coachingu i mentoringu
• Doktor nauk o zarządzaniu
• Prowadzi ok. 300 godzin team coachingu/rok, w tym w zespołach wielokulturowych
• Konsultant i doradca w zakresie wdrażania modeli kompetencyjnych oraz komunikacji wewnątrzorganizacyjnej
• Były dyrektor Izby Coachingu Oddział kujawsko – pomorski

Dariusz Ciechan Ekspert Zarządzania Projektami

Dariusz Ciechan

Ekspert zarządzania projektami i programami, specjalista ds. zarządzania ryzykiem w projektach, konsultant i trener, moderator Design Thinking

• Doświadczony oraz certyfikowany (PMP, PMI-RMP, PRINCE2, MSP, ITIL, SixSigma) kierownik projektu oraz programów z międzynarodowym doświadczeniem w firmach takich jak: Alcatel, Alcatel-Lucent, 3Di, Atos.
• Specjalizuje się w prowadzeniu i zarządzaniu portfelami projektów oraz projektami wymagającymi wiedzy eksperckiej z zakresu IT (m.in.: PostNord, Highways Agency, Siemens, Orange), nowoczesnych technologii, bezpieczeństwa, transformacji, migracji, wprowadzania nowych usług oraz zmian organizacyjnych przedsiębiorstw.
• Przekazuje wiedzę praktyczną studentom studiów podyplomowych oraz Executive MBA na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika, w Wyższej Szkole Bankowej oraz Akademii Zarządzania IT Administracji Publicznej, jak i uczestnikom prowadzonych seminariów i warsztatów.
• Współpracuje z lokalnym biznesem w celu rozwoju zarządzania projektami w ich organizacjach.
• Jako aktywny wolontariusz i założyciel PMI Poland Chapter w Toruniu propaguje wiedzę z zakresu zarządzania projektami oraz roli Kierownika Projektu w organizacjach.
• Recenzent standardów PMI oraz asesor konkursu PMI Poland Chapter Projekt Roku

dr Michał Buszko

• Wykładowca w Katedrze Zarządzania Finansami UMK, EMBA Dominican University, Universite Angers we Francji
• Doktor nauk o zarządzaniu
• Konsultant, ekspert, trener m.in. NBP, BOŚ SA, TARR
• Ekspert Radia PiK i TVP Bydgoszcz

dr Marta Karwacka

Ekspert ds. Zrównoważonego Rozwoju oraz CSR, Konsultant, Moderator Design Thinking

• Zajmuje się rozwijaniem w Polsce dyskursu wokół problematyki społecznej odpowiedzialności biznesu (CSR), na gruncie akademickim i praktycznym. Za swoją rozprawę doktorską na temat współpracy przedsiębiorstw z organizacjami pozarządowymi w zakresie społecznej odpowiedzialności biznesu otrzymała pierwszą nagrodę w VIII edycji prestiżowego konkursu VERBA VERITATIS.
• Autorka i współautorka kilkunastu artykułów oraz indywidualnych i zespołowych badań poświęconych problematyce CSR. Redaguje branżowy dodatek do Rzeczpospolitej „Kompendium CSR”,
• Pracowała dla takich Klientów jak: TK Maxx, KGHM, Kruszwica, PGNiG, Nestle, Henkel Polska, Grupa Żywiec, Fundacja Fundusz Współpracy.
• Ekspert zewnętrznym Forum Odpowiedzialnego Biznesu i jurorka konkursu Verba Veritatis (od IX edycji). Jest rekomendowanym przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP) ekspertem ds. CSR.
• Wolontariuszka Fundacji BĘDĘ KIM ZECHCĘ, prowadzi blog o etyce w branży odzieżowej How to wear fair?
• Swoje zainteresowania koncentruje wokół społecznej odpowiedzialności biznesu, marketingu społecznego, współpracy międzysektorowej, etyki w branży odzieżowej i odpowiedzialnego kupowania.

dr Jerzy Stawicki

Ekspert zarządzania projektami, programami i portfelem projektów oraz budowania organizacji projektowych i transformacji zwinnych, Autor szkoleń i trener oraz konsultant i coach w tych obszarach.

Pasją Jerzego jest doskonalenie pracy organizacji, zespołów oraz kierowników projektów, tak by korzyści biznesowe powstawały dzięki samo-organizacji i upełnomocnieniu zespołów oraz strategicznej roli menedżerów. Jest promotorem nowoczesnych metod i technik zarządzania i samo-organizacji oraz licencjonowanym trenerem podejścia Management 3.0. Zwolennik praktycznego łączenia metod tradycyjnych, zwinnych (Agile), Lean Management, TOC i łańcucha krytycznego w zarządzaniu projektami.
Posiada 25-letnie doświadczenie w zarządzaniu i zarządzaniu projektami, jako menedżer zespołów konsultantów, kierownik projektów wdrożeniowych systemu SAP i projektów doradczych, członek komitetów sterujących oraz audytor i assessor projektów.

Posiadacz certyfikatów: PMP®, PRINCE2 Practitioner, Agile Project Management Registered Practitioner, Certified Project Manager IPMA (level C) oraz CPIM (Certified Production Inventory Management).

Prelegent na międzynarodowych konferencjach zarządzania projektami oraz asesor IPMA Project Excellence Award (od 2005) i PMI Poland Projekt Roku (2010-2012).

Sławomir Mierkiewicz

PRINCE2, MOR, ITIL, PSMI, P30, MSP

• Z zarządzaniem projektami zetknął się po raz pierwszy na studiach prowadząc wybory na najlepszego studenta „Primus Inter Pares”.
• Pracował w takich firmach jak Alcatel-Lucent, Atos IT Services czy GSK, prowadząc liczne projektu z zakresu rozwoju oprogramowania, migracji czy bezpieczeństwa danych.
• Obecnie Programme Office Lead uczestniczył w procesie przejęcia działu szczepionek firmy Novartis.
• Zaangażowany wykładowca i trener. Swoją wiedzą i doświadczeniem od lat dzieli się ze studentami oraz uczestnikami licznych szkoleń.

Piotr Sobolewski

MBA, PMP, PRINCE2, PRINCE2 AGILE, AGILE PM, MSP, ITIL

• Z zarządzaniem projektami związany od ponad 15 lat. Prowadził projekty w sektorze elektrotechnicznym – prowadząc projekty wdrożeń nowych marek sprzętu elektrotechnicznego, w sektorze automotive prowadząc dział implementacji projektów i rozwoju biznesu, w sektorze IT gdzie pracuje obecnie jako Project & Program Management GDC PL Subtower Manager.
• Wieloletnie doświadczenie z wielu branż łączy z przygotowaniem teoretycznym.
• Jest absolwentem studiów MBA oraz posiadaczem wielu certyfikatów z zakresu Zarządzania Projektami.
• Zaangażowany wykładowca i trener m.in. na studiach podyplomowych z Zaawansowane Zarządzanie Projektami i Programami. Swoją wiedzą i doświadczeniem od lat dzieli się ze studentami oraz uczestnikami licznych szkoleń.

Menu